Enerji sahəsində etibarlı tərəfdaşa, strateji müttəfiqə çevrilmiş Azərbaycan bu gün dünyanın prioritet elan etdiyi “yaşıl keçid”in də fəal iştirakçısı kimi tanınır

Enerji resursları ilə zəngin olmasına və dünyada enerji resurslarının ixracatçısı kimi tanınmasına baxmayaraq Azərbaycan RespublikasındRead More…